korelat

Synonimami słowa korelat mogą być następujące wyrażenia:

odpowiednik, pendant, element korelacji, zmienna korelacji, współzmienna

Słowo „korelat” jest często używane w kontekście statystyki i analizy danych, szczególnie w odniesieniu do związków między zmiennymi. Oznacza to element lub partnera w korelacji lub współzależności między dwiema zmiennymi.